What is Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som volontärer utomlands.

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta. För vissa centraliserade insatser finns också en vägledning med preliminära bidragsbelopp.

Applicants for Erasmus+ grants

Residents from member countries of the Union which includes citizens from Norway, Iceland, Turkey and Macedonia.

(Source: Oapee)

Grants for Key Action 1

Key action 1 promotes the mobility of individuals for the purpose of learning, supports projects of mobility in the field of scholastic education and training, professional training, higher learning and adult training. Both individuals and educational institutions can apply through its educational center.

Please consult us If you have any questions.

Registration number in the ECAS of Giralda Center

  • Nº PIC: 942340936

Deadline for applicant for Erasmus + 2015 funds

  • 17 of March 2015

This video tells about the Erasmus experience in Seville and is dedicated to all Erasmus students. Filmed and edited by Sur5D.

List of courses that you can apply for:

  • Training courses for teachers of Spanish as a Foreign Language.

  • Spanish courses, either general or in preparation for the DELE.

  • Specific courses for closed groups (universities, institutes or adult education centers).

For more information contact us!

Erasmus +