1 Intensiv spanskakurs

Intensiv spanskakurs inkluderar:

20 timmar per vecka, måndag till fredag.

9.00 – 13.00, 4 lektioner om 55 minuter per dag.

6 till 10 studenter per grupp.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

2 Intensiv spanskakurs plus

Intensiv spanskakurs plus inkluderar:

20 timmar per vecka av intensiv spanskakurs.

5 eller 10 extra timmar per vecka på eftermiddagarna med fokus på kommunikation.

1 till 4 studenter per grupp.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

3 Intensiv spanskakurs + privatlektioner

Intensiv spanskakurs + privatlektioner inkluderar:

20 timmar per vecka av intensiv spanskakurs.

10 extra timmar per vecka med privatlektioner, på eftermiddagarna.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

4 Intensiv spanskakurs för yrkesanvändning

Intensiv spanskakurs för yrkesanvändning inkluderar:

20 timmar per vecka av intensiv spanskakurs.

5 extra timmar med privatlektioner på eftermiddagarna, med fokus på affärer, juridik, medicin, översättning…du bestämmer innehållet.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

5 DELE – Officiellt diplom i spanska språket

Kombinerad DELE-kurs inkluderar:

20 timmar per vecka av intensiv spanskakurs.

6 extra timmar per vecka med fokus på DELE-innehåll, på eftermiddagarna.

1 till 4 studenter per grupp.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

Intensiv DELE-kurs inkluderar:

60 timmar under två veckor, förmiddagar och eftermiddagar, måndag till fredag.

9.00 – 13.00, 14.00-16.00.

4 till 10 studenter per grupp.

Ett dagligt program, måndag till fredag, med kostnadsfria eftermiddags-/kvällsaktiviteter.

Startdatum under 2016: 9 maj, 4 juni, 7 november.

Nivåer: B1-B2-C1.

6 Privatlektioner i spanska

Privatlektioner i spanska

Tillgängliga från fem timmar.

Lektionerna kan ges på förmiddagar eller eftermiddagar.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

7 Intensiv spanskakurs “på ditt sätt”

Intensiv spanskakurs “på ditt sätt”

20 timmar per vecka av intensiv spanskakurs.

Valfri kurs på eftermiddagarna.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

8 Intensiv spanskakurs + yrkespraktik

Intensiv spanskakurs + yrkespraktik inkluderar:

20 timmar i veckan av intensiv spanskakurs under minst två veckor.

Praktik vid ett spanskt företag (turism, juridik, kommunikation, marknadsföring, design, arkitektur, undervisning, frivilligorganisationer, etc.). Från 3 till 24 veckor.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

9 Intensiv spanskakurs + betald arbetslivsfarenhet

Intensiv spanskakurs
+ betald arbetslivsfarenhet
inkluderar:

20 timmar i veckan av intensiv spanskakurs under minst två veckor + 8-24 veckors arbetslivserfarenhet.

Betald arbetslivserfarenhet vid ett spanskt hotell (på spanska fastlandet, Balearerna eller Kanarieöarna).

Betalning: boende och helpension, samt månadslön på 200€ till 400€.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.

14 Spansk fördjupningskurs i hemlandet

Spansk fördjupningskurs i hemlandet inkluderar:

Det perfekta alternativet för högskolor eller utbildningsinstitutioner i Europa som önskar organisera en-veckorsserier med konversationsklasser för studenter som läser spanska som andra eller tredje främmande språk på skolan.

Denna kurs är tillgänglig på alla nivåer, året runt.

11 Spanskakurser för familjer

Spanskakurser för familjer inkluderar:

Skräddarsydd spanskakurs anpassad till familjens behov (föräldrar och barn).

Minst 10 timmar.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

12 Spanskakurser för skolor och universitetsgrupper

Spanskakurser för skolor och universitetsgrupper

Skräddarsydda kurser i spanska språket och spansk kultur för gymnasie-, högskole- och universitetsgrupper.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

13 Intensiv spanskakurs + au pair-plats

Intensiv spanskakurs + au pair-plats

20 timmar per vecka av intensiv spanskakurs i minst 4 veckor.

Au-pair-arbete hos en spansk familj i Sevilla, bestående av barnpassning och relaterade uppgifter (25-30 tim./vecka) på eftermiddagar/kvällar.

RLön: eget rum och helpension plus en veckolön på 80-100 euro. En och en halv till två lediga dagar per vecka.

Ett dagligt program, från måndag till fredag, med kostnadsfria kulturella aktiviteter på eftermiddagar/kvällar.

Denna kurs finns på all nivåer, året runt, med längd från en vecka till ett helt läsår.

Utnyttja vår flexibilitet: våra kurser börjar varje måndag året runt. Om du är student på A1-nivå (nybörjare) rekommenderar vi följande startdatum:

8 januari • 4 februari • 4 mars • 1 april • 29 april • 3 juni • 1 juli • 5 augusti • 2 september • 30 september • 28 oktober • 25 november.